Bestuur

Contact e-mailadres secretariaat@tcopende.nl

Voorzitter

Siemen Weidenaar
T 

Secretaris

Bertus Nobach
Boelenswei 53
T 06-10362677

Penningmeester

Edwin Stuivinga
De Oester 4 Kornhorn

Bestuursleden

Doeko Berghuis
Provinicaleweg 113
T 06-10753622

Stef Agsteribbe
T

Banenonderhoud

Jan Splinter
Provinicaleweg 91
T 0594 - 658880

Activiteitencommissie

Contact e-mailadres activiteitencommissie@tcopende.nl

Doeko Berghuis
Provincialeweg 113
T 06-10753622

Stef Agsteribbe

 

Kantine Commissie

Contact e-mailadres kantinecommissie@tcopende.nl

 

Redactie nieuwsmix/website

Contact e-mailadres clubredactie@tcopende.nl

 

Menno Pool
Kwartstraat 6
T 050 - 3144372

Ledenadministratie

Bertus Nobach
Boelenswei 53
T 0594 - 659495

Grote Clubactie

Sybina Huizinga
De Westerkluft 12
T 0594 - 658502

Uitleg bestuurstaken

De voorzitter: Leidt bestuurs- en ledenvergaderingen, coordineert en controleert alle werkzaamheden, vertegenwoordigt het bestuur en de vereniging.

De penningmeester: Beheert de financiën, houdt de ledenadministratie bij en maakt eens per jaar een begroting en een exploitatieoverzicht. Hij is tevens sleutelbeheerder.

De secretaris: Notuleert de vergaderingen en voert de benodigde correspondentie, de secretaris is daarnaast ook verantwoordelijk voor de ledendadministratie

Het bestuur is samen met de baancommissie verantwoordelijk voor het onderhoud en de vernieuwing van clubhuis, banen en materialen. Tevens stelt hij een onderhoudsrooster op. Daarnaast onderhoudt hij de kontakten met de kantinecommissie.