Clubblad

Enkele malen per jaar verschijnt de zgn. ‘Nieuwsmix’. Dit boekje staat vol wetenswaardigheden over de vereniging, informatie en activiteiten. Is er tussendoor nog nieuws (opgavenstrookjes etc.) dan wordt dat via de email verstuurd

Copy voor de redactie kan gestuurd worden naar annelieshartjes@live.nl.