Tennispark blijft open voor tennis!

Beste leden, 
 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op dinsdag 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen ze door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. 

De maatregelen raken ook TC Opende. Onderstaand de voorschriften die door de KNLTB zijn opgesteld en die per direct van kracht zijn: 

 

De KNLTB Competitie 2020 is per direct beëindigd, zowel voor de jeugd als de senioren.
 

De zomertraining zal doorlopen. De training zal met maximaal 2 groepen van 4 op 2 banen onder leiding onze trainer Doeko blijven voorlopig nog op de donderdag doorlopen. Onze trainer ziet toe op 1,5 meter afstand en de groepen worden tijdens de trainingssessie niet meer per baan gewisseld.

Vrij spelen is mogelijk! De maximale groepsgrootte is 4 personen per baan voor volwassenen vanaf 18 jaar 

Naast kantine zijn nu óók de douches en kleedkamers gesloten.

Dubbelen
De premier zei in de persconferentie dat je “best een potje kunt tennissen als je maar niet gaat dubbelen”. Deze uitspraak is gecheckt door de KNLTB.

Dubbelen bij tennis is toegestaan, mits er bewust en altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand. Dit is mede afgestemd met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Dus:

Geen fysiek contact, Houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan.Ga niet samen op een bankje zitten, Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

Overige informatie

Aanvullende KNLTB richtlijnen verantwoord tennissen. Klik op deze link.

Antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ) vind je hier.

Samenvatting persconferentie kabinet dd 13 oktober: klik hier. 

Aanvullende informatie specifiek over Corona en de sport: klik hier.

 

Denk om jezelf en om elkaar!

Groeten namens het bestuur,
Bert Ydema